Likwidacja szkód komunikacyjnych

Oferujemy Państwu:

- pomoc w likwidacji szkód z tytułu ubezpieczenia OC

- pomoc w likwidacji szkód z tytułu ubezpieczenia AC

- wynajem samochodów

- wyliczenie ubytku wartości handlowej

- kupno cesji wierzytelności

- prowadzenie spraw sądowych w imieniu poszkodowanego